Zahrada v červenci

Červenec se řekne kašubsky: lëpinc, bělorusky: lipěnь/lipień, litevsky: líepa, lotyšsky liépa, chorvatsky: srpanj, ukrajinsky: lipěnь/lypeń, vilamovsky: lipiec, (dříve rovněž lipień) – název pochází od květů lip v tomto období, lípy kvetou v období červen – červenec (porovnej chorvatsky lipanj (červen)). Od všeslovanského lipa (lípa) – praslovansky: *lipa, patrně z indoevropského * leip-  (lepiti), patrně podle lepkavých květů či/a lepkavého lýka, které se využívalo při výrobě mošen, toreb, obuvi apod. Před změnou některých názvů měsíců podle božstev a vládců se jmenoval Quintilis (kvintil – to jest „pátý měsíc“ – srovnej: septembr (7. měsíc), oktombr (8. měsíc), novembr (9. měsíc), decembr (10. měsíc).

Okrasná zahrada – květiny

Zaléváme trávníky a dbáme na to, abychom je nesekali příliš nízko, kvůli vysychání v červenci. Odstraňujeme odkvetlé květy a květenství, aby se rostliny nevysilovaly, ponecháváme je pouze tam, kde požadujeme semena pro další výsevy. Některé květiny musíme vyvazovat a tvořit jim dřevěné a kovové konstrukce, je to proto, že jsou příliš těžké a neodolaly by větrům a dešťům v tomto období, například jiřinky, pivoňky, chryzantémy (Dahlia sp., Paeonia sp. Dendranthemum sp.). V červenci začínáme množit kosatce (Iris sp.), v době 3 – 4 let stáří porostu jsou již dost nevzhledné.

Množení dřevin

U dřevin u kterých selhávají jiné způsoby množení, množíme bylinnými řízky, jsou to ty měkké zelené letorosty. Řežeme živé ploty z listnáčů.

Po prudkých deštích a přeháňkách v tomto období kypříme půdu, která je ubitá a vytváří škraloup, zároveň tím bojujeme proti plevelům. Ve větším množství se množí mšice, proto je likvidujeme ihned po výskytu.

Očkujeme na očko bdící – to jest, že je tu pravděpodobnost, že vyžene ještě v tomto roku. Je lepší volit termín v srpnu – na očko spící – vyžene další rok na jaře, je bujnější a životaschopnější.

Agrotechnika v sadařství a ovocnictví

Plánujeme rozbory půdy a vody. Seznámíme se s metodikou odběrů pro rozbory, informujeme se u odborníků, kteří nám rozbory provedou.

Zavlažujeme ovocné dřeviny kterako hlavně mělce kořenící keře, stromky bobulovin (angrešty, rybízy), nízkokmeny zakrslých podnožích a především broskvoně, které na intervaly závlah reagují vyššími výnosy a většími plody – chutnými broskvemi. Chráníme svahy před erozí, můžeme i trávníky a dřevinami – trávu zde často potom sečeme a potlačujeme tím i rozvoj plevelů.

Čistíme a ošetřujeme porosty jahodníků, zejména odstraňujeme staré listy, nevhodné odnože („šlahouny“), přihnojujeme kombinovanými či jednosložkovými hnojivy dle výsledků rozboru půdy.

Ovoce

Stále tvarujeme výhony dřevin (rozpěrkami a závažími) do vhodných poloh. Při sklizni ovoce z vyšších partií koruny dbáme bezpečnosti a používáme jenom žebříky, které nejsou vyviklané a nehrozí nám z nich pád. Dokončujeme sběr jednouplodících jahod. Současně se sklizní, popřípadě po ní, prořezáváme třešně. Odrůdy jabloní, které jsou náchylné k hořké pihovitosti čili fyziologické skvrnitosti z nedostatku přijatelného vápníku od začátku července v intervalech každých 14 dnů, 4× ošetříme přípravky s přijatelnou formou vápníku, popřípadě použijeme ledek vápenatý, který jest též vhodný. Jedná se zejména o odrůdy jabloní (Angold, Admiral, Topaz, Goldstar, Selena)

Zelenina

Připravujeme sadbu pro volné záhony. Sejeme karotky (rané mrkve), kopr, ředkvičky, ředkve, vodnice, fazolky, špenát, hrášek. Vysazujeme druhou či dokonce třetí vlnu sazenic zeleniny s krátkou vegetační dobou. Sejeme zelené hnojení tam, kde již nechceme mít letos zeleninu.

Sklizeň

Sklízíme rané „zemáky“ – hlízy brambor, dále na uskladnění česnek a cibuliSklízíme, jíme, zpracováváme, mrazíme, nakládáme a sušíme apod. všechny kvalitní produkty. Platí heslo: „To nejlepší musí zůstati doma!“. Pochutnáváme si.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *